در پی چند هفته رقابت اصلی بین حزب میانه‌رو حاکم و یک حزب راستگرای مخالف مهاجران، رای‌گیری در

انتخابات پارلمانی هلند آغاز شده است. با توجه به اینکه چند کشور دیگر اروپایی انتخاباتی را با حضور فعالانه احزاب راستگرا در پیش دارند، انتخاب رای‌دهندگان هلندی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

صبح روز چهارشنبه، ٢٥ اسفند (١٥ مارس)، رای‌گیری در انتخابات پارلمانی هلند به منظور برگزیدن ١٥٠ عضو مجلس نمایندگان – مجلس سفلای پارلمان هلند – در سراسر این کشور آغاز شد. برای داشتن اکثریت در این مجلس و تشکیل دولت، کسب ٧٦ کرسی ضرورت دارد.

در انتخابات جاری، بیست و هشت حزب و گروه سیاسی شرکت دارند که بیشترین تعداد از پایان جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود. انتخابات پارلمانی هلند به روش “رای‌گیری تناسبی” صورت می‌گیرد که به احزاب کوچک هم امکان کسب کرسی پارلمانی را می‌دهد به نحوی که معمولا تشکیل دولت آینده در هلند مستلزم ائتلاف احزاب مختلف است.

رهبری دولت ائتلافی فعلی را “حزب آزادی و دموکراسی مردم” که یک حزب میانه‌رو است در دست دارد و حزب چپگرای کارگر شریک اصلی در دولت محسوب می‌شود.

در انتخابات کنونی، رقابت اصلی بین حزب آزادی و دموکراسی مردم و “حزب آزادی” درجریان بوده است. حزب آزادی یک تشکل راستگرا به رهبری خیرت ویلدر است که محور اصلی برنامه انتخاباتی او را مخالفت با مهاجران، به خصوص مهاجران مسلمان و الزام مسلمانان مقیم هلند به رعایت هنجارهای فرهنگی این کشور تشکیل داده است.